เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าเล่น สมัครสมาชิก ฝาก - ถอน LINE@

Terms and Conditions

Terms and Conditionsv ข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนจะเข้าใช้บริการเว็บ Ufabettrend.com ซึ่งก่อนที่ท่านจะสมัครใช้บริการของเรา ท่านต้องยินยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขของเราทุกข้อ เพื่อให้ผู้ใช้ทุก ๆ ท่านได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน และป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในส่วนอื่น ๆ เพราะหากเกิดการละเมิดเงื่อนไข หรือ ข้อบังคับต่าง ๆ ทางเราจะใช้กฎหมายเป็นตัวตัดสินเท่านั้น

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ในการเข้าใช้บริการเว็บ Ufabettrend.com ของเรา ผู้ใช้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เว็บไซต์ของเรากำหนดไว้
  2. ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะเก็บรักษาไว้อย่างดี ตามนโยบายของเว็บ ซึ่งจะไม่มีการเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะเด็ดขาด
  3. การใช้งานของเว็บไซต์เรา มีกฎข้อบังคับและเงื่อนไขที่ตั้งเอาไว้อย่างชัดเจน อาทิเช่น การเดิมพันในเกมต่าง ๆ การฝากเถครดิต และการถอนเครดิต
  4. เมื่อเกิดความเสียหายจากการใช้งานของเว็บ Ufabettrend.com ทางเราจะปฏิเสธในการผิดชอบต่อความเสียหายนั้น ๆ ทุกกรณี
  5. หากท่านละเมิดเงื่อนไข หรือ ทำผิดกฎข้อบังคับ เราถือว่าเป็นการกระทำร้ายแรง ทางเราจึงมีสิทธิ์ในการเลิกสถานะการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ได้ทันที
  6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ทางเว็บ Ufabettrend.com มีสิทธิ์ในการกระทำได้ทุกเมื่อ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกรับรู้ล่วงหน้าได้
  7. ไม่ว่าจะเป็นเกมพนัน รูปภาพ หรือ วีดีโอต่าง ๆ ที่ปรากฎในเว็บ Ufabettrend.com ถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยตรง โดยห้ามมีการคัดลอกหรือนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตเด็ดขาด
  8. ข้อบังคับและเงื่อนไขนี้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งมีการควบคุมและตีความตามกฎหมาย การขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมาย
  9. ท่านใดที่ต้องการติดต่อ กรุณาติดต่อเรา ผ่านทาง contact @Ufabettrend.com
  10. หากท่านสมัครใช้บริการเว็บ Ufabettrend.com ของเราแล้ว ทางเราจะถือว่าเป็นการยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้